петък, 27 август 2010 г.

Възстановяване на увреден ставен хрущял посредством нов метод наречен Автоложна хондроцитна имплантация

Представяме Ви методът за възстановяване на увреден ставен хрущял посредством Автоложна хондроцитна имплантация -CHONDRON™

Autologous Chondrocyte Implantation (ACI) - CHONDRON™

Клетъчната терапия е процес на медицинска регенерация (RMS – Regenerative Medical System), състояща се от няколко етапа:
1. диагноза
2. тъканна биопсия
3. култивиране на човешки клетки
4. трансплантация
5. рехабилитация
Този процес включва както превенция на заболяваниятo, така и лечението му, като се използват клетки, които са били изолирани, умножени и обработени по медицински метод извън човешкото тяло. Клетките, култивирани по този начин се трансплантират, за да възстановят човешката тъкан..
IMPOMED - CENTRUM S.A., ПОЛША е основана през 1996г. Освен като изключителен представител на редица наложили се производители на медицинска техника и консумативи, фирмата е популярна и със своята лаборатория за отглеждане и размножаване на култура от хрущялни клетки (хондроцити) и костни клетки (остеобласти).
В момента в лабораторията се правят проучвания относно стволовите клетки и мастните клетки.

ХРУЩЯЛ

Хрущялът е важен компонент на скелета; дава възможност за растежа на дългите кости и оформя повърхността на ставите. Структурата и правилната функция на хрущялната тъкан са изключително важни за правилното функциониране на опорно-двигателния апарат. Увреждането на ставния хрущял е често срещано явление и причинява много проблеми, с които се сблъскват пациентите и лекарите. Дефекти на ставния хрущял, свързани с болка, подуване и възпаление са причинени от падане, преки наранявания, остеонекроза, артрит и остеохондронекроза.
Тъй като хрущялната тъкан не съдържа кръвоносни съдове, възстановителните процеси са много бавни; затова, след като хрущялът е повреден, неговата спонтанна регенерация е изключително трудна. По тази причина, до скоро всички терапевтични методи, са били насочени само към отстраняване на симптомите. От 1987 г. насам, методи основани на автоложното хондроцитно имплантиране (ACI – autologous chondrocyte implantation) са считани за най-перспективните методи за лечение на увреден хрущял, защото те елиминират причината за заболяването. В момента, автоложно имплантиране използващо Възстановяваща Медицинска Система или RMS (Regenerative Medical System) е един от най-ефективните методи за лечение.
Този метод включва имплантиране на клетки, култивирани извън тялото на пациента, в мястото на дефектната хрущялна тъкан. Използва се модерен биотехнологичен продукт - CHONDRON ™. Той съдържа собствен хрущял на пациента, култивиран специално за целите на автоложната хондроцитна имплантация. Създаден е от хрущялни клетки, предварително събрани от здрав хрущял на пациента, които се размножават чрез метода
ин витро. По време на биопсията се събира малко количество от хрущяла от незасегнатата повърхност на бедрената кост. След това клетките се изолират и се размножават по време на процеса на клетъчното култивиране. Процеса на клетъчното култивиране на хрущялната тъкан отнема около 4 седмици. След това клетките се имплантират на мястото на дефектната хрущялна тъкан - специалната смес от култивираните клетки и гел (който включва колаген, хиалуронова киселина и фибрин и има бързи желиращи свойства – от 1 до 5 мин след трансплантацията) се разпределят в мястото с увреждане, коеот предварително е подготвено за имплантиране на CHONDRON ™. Сместа може лесно да се оформи и така да запълни дори много неправилна дефектна повърхност.
Методът гарантира трайно възстановяване на хрущялната тъкан. Той е много предпочитан заради своята ефикасност, безопасност, минимална хирургична намеса и намалено време за операция. И още, лесния метод позволява да бъде използван във всеки един медицински център, който разполага с основна артроскопска техника.

ИНДИКАЦИИ

Индикациите за прилагане на метода RMS включва дефекти на хрущяла, причинени от:

* Начален стадий на артрит
* Увреждане на ставата
* Асептична остеохондронекроза (osteochondronecrosis)

Индикациите за автоложна хондроцитна трансплантация включва диагностика при наличие поне на умерени симптоми за плътно увреждане на хрущяла на бедрената кост, ограничаване на спортни и ежедневни дейности.
Методът ACI може да се използва за лечение на:

* Увреждане на ставния хрущял на бедрената кост от степен 3 или 4 с размер от 2 cm² до 15 cm² за единично увреждане и до 20 cm² при сбор от множество увреждания
* Асептична остеохондронекроза (OCD), когато увреждането на костта не надвишава 6 - 8 мм
* Двустранно увреждане на хрущяла, когато пораженията не надвишават втора степен

Факт е все по-големия опит в лечението на пателарни и тибиални наранявания; разработват се и детайлни индикации. За да бъдe ефективен метода ACI, някои видове пателарни увреждания могат да изискват допълнителна корекция на остеохрущялната деформация.
ACI може да бъде приложен при пациенти с деформирани или нестабилни връзки, при условие, че корекцията на аксиса (axix) на коляното или реконструкцията на сухожилието е станало преди или по време на ACI.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

* Пълна или почти пълна менискектомия е относително противопоказна за ACI. В тези случаи, трябва да имаме впредвид менискусната алотрансплантация като съпътстваща операция.
* Дегенеративни ставни заболявания, които се изразяват в стеснение на ставната кухина и диагностицира предоперативна проекция в AP в товар и свиване в 45 °, независимо от наличието на атеросклероза, образуване на кисти или маргинални остеофити е относително противопоказание за ACI.


ИМПЛАНТИРАНЕ НА CHONDRON ™

Малко количество от хрущяла от незасегнатата повърхност на бедрената кост се събира по време на биопсия. Биопсията може да се извърши по време на диагностичната артроскопия. В следващия етап клетките се изолират и се размножават по време на процеса на клетъчното култивиране. Процеса на култивиране на клетките от хрущялната тъкан отнема около 4 седмици. След това клетките се имплантират на мястото на дефектната хрущялна тъкан - специалната смес от култивираните клетки и гел (който включва колаген, хиалуронова киселина и фибрин и има бързи желиращи свойства – от 1 до 5 мин след трансплантацията) се разпределят в мястото с увреждане, коеот предварително е подготвено за имплантиране на CHONDRON ™. Сместа може лесно да се оформи и така да запълни дори много неправилна дефектна повърхност. Имплантирането се извършва по време на хирургична артроскопия. Поради своята безопасност методът е изключително предпочитан. Също така, много важно предимство е, че може да бъде използван във всеки един медицински център, който разполага с основно артроскопско оборудване. Методът гарантира трайно възстановяване на хрущялната тъкан.
Времетраенето за възстановяване на всеки пациент е индивидуално и зависи от степента на увреждането. По долу е посочен максимален период за възстановяване.

РЕХАБИЛИТАЦИЯ СЛЕД ПРИЛАГАНЕ НА ACI - CHONDRON ™
Натоварване

Пациентът не трябва да поема натоварване върху коляното най-малко 2 седмици след прилагане на ACI. Натоварването може да се повишава постепенно и да достигне телесното тегло на пациента след 6 - 8 седмици.


Диапазон на движение

Пълния диапазон на движение може да бъде постепенно възстановен чрез рехабилитация посредством уреди предизвикващи пасивни движения.
По време на 6-та седмица след прилагане на ACI диапазона на движение на коляното може да достигне 140 градуса.


Рехабилитация в стая за упражнения – 10 седмици след прилагане на ACI

Мускулите около коляното са заздравени посредством изометрични и стречинг упражнения, както и клякания. От четири до шест седмици след имплантирането, пациентът може да започнете да изпълнява упражнения на велоергометър. Това упражнение първоначално се извършва без натоварване, а след това съпротивлението постепенно се увеличава.


Упражнения на открито – 6 до 16 месеца след прилагане на ACI

Тринадесет седмици след прилагане на ACI пациентът може да започне да ходи, а 10 месеца след процедурата той / тя може да започне да тича. След 18 месеца пациентът може да се върнете към спортове като тенис, волейбол, футбол.


КЛИНИЧНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА CHONDRON ™ - култивирани автоложни хондроцити за лечение на ставните дефекти

CHONDRON ™ (култивирани автоложни хондроцити) е приложен клинично върху повече от 2000 пациенти с дефект на хрущяла от 2001 г. насам. Проучването има за цел да оцени клиничните резултати при пациентите, подложени на автоложна хондроцитна трансплантация (ACT), използвайки CHONDRON ™ за възстановяване на хондронални дефекти на коляното. Проучването е проведено в 80 центъра. Резултатите са на базата на доклади от 261 случая с пациенти (166 мъже, 92 жени, 3 не посочени) Възрастта на пациентите варира от 13 до 73 години. Средният размер на поражението е бил 4.91 cm2 ( 0.7-20 cm²). Всички пациенти са имали 6 месеца следоперативно наблюдение. Клиничният развой се основава на KSS-A, KSS-B рейтинг система и форма за отчитане на нежелани резултати. При KSS-А оценка, 254 пациенти получили повече от „задоволителен” резултат (97,3%).
При KSS-B оценка, 233 пациенти получили повече от „задоволителен” резултат (89,3%). Резултатите от това проучване показват безопасност и отлична ефикасност при прилагане на CHONDRON ™ за автоложна хондроцитна трансплантация (ACT), както и значително подобрение във функционалните резултати.


КЛЕТЪЧНАТА ТЕРАПИЯ - ШАНС ЗА ЗДРАВОСЛОВЕН ЖИВОТ

Вечната младост и здраве са вечните мечти на човечеството. Легенди и предания за вечна младост някога са били слушани със затаен дъх; днес проследяваме новините за най-новите открития в медицината със същия интерес. Ние ще трябва да почакаме малко повече време за еликсира на живота, но шансовете ни за поддържане на здравето и тонуса на тялото през целия живот се увеличават.
Нашето тяло е изключителен механизъм, който има естествена, макар и ограничена, способност на самостоятелна регенерация. Тази способност се използва в последното направление в медицината - клетъчната терапия. Изглежда, че всеки е наясно със способността на стволовите клетки да се трансформират във всякакъв вид клетки при подходящи условия. Трансплантацията на клетки и в следващия етап тъкани или дори цели органи, култивирани по този начин, може да помогне при лечението на много заболявания. Въпреки, че това звучи като научна фантастика, постепенно това се превръща в реалност. Създаването на Лабораторията за отглеждане на човешки клетки на Impomed потвърждава това, използвайки най-новите био-инженерни решения и предлагайки системата за медицинско възстановяване - RMS (Regenerative Medical System).
В момента в лабораторията Impomed – Centrum S.A. в Полша се отглеждат два вида клетки: хондроцити и остеобласти. Това е добра новина за всички пациенти със ставни и костни заболявания, тъй като тези клетки спомагат за възстановяването на ставите и костите, повредени от болести или инциденти. Какво представлява системата RMS? След стандартните процедури като диагностициране на заболяването и назначаване на лечение се взема подходяща тъканна проба от незасегната част на съответното място. След това клетките, получени по този начин са в основата на формиране на последваща култура. Използвайки подходящите технологии и оборудване, формирането на култура на нови хрущялни или костни клетки отнема около 4 седмици. Клетките култивирани в лабораторни условия са поставени в специално колагенова смес и в тази форма са имплантират в мястото с дефект на тъканта. По този начин се формира нова и здрава тъкан в мястото където е било увреждането; следвайки кратка рехабилитация, пациента възвръща доброто си здравословно състояние. Звучи невероятно просто, но терапевтичния успех се основава на изключително сложен комплекс от клетъчно инженерство


ДОКАЗАНИ РЕШЕНИЯ

Изследването на метода RMS започна през 1996 г. и може да се заключи, че методът RMS е често използван в продължение на няколко години. Първите процедури от този тип вече бяха извършени в Полша. Има няколко причини за ефективността на метода RMS. На първо място, използването на клетъчна терапия премахва много проблеми, пред които се изправяхме при използване на предишни методи на лечение. Едно от най-важните предизвикателства до сега бе намирането на подходящ донор. Методът RMS включва една автоложна трансплантация, при която донора и пациента са едно и също лице. При този вид имплантация, рискът от отхвърляне на трансплантата е изключително нисък, тъй като тялото не разпознава собствените си клетки като враг, с които да се бори. По този начин пациентът не се нуждае от имуносупресори, което не само намалява разходите, но също така подобрява вероятността за пълно възстановяване. Трансплантацията на култивирани клетки ин витро е независима от недостатъците на традиционните автоложна трансплантация. Традиционната автоложна трансплантация включва имплантиране в мястото на дефекта на кост или хрущял, взети от друга част на тялото на пациента. Поради това, те изискват допълнителна, често болезнена операция и за съжаление те отслабват мястото на тялото, от което е взет материал за имплантиране. С клетъчна терапия, броят на клетките, събрани за по-нататъшно култивиране е нисък и това не повлиява на общото здравословно състояние на пациента.

4 коментара: